Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi, saç dökülmesi sonucu kafa derisinde açılmalar oluşan bireylerin bu sorununa kalıcı bir yanıt vererek yeni saçlara kavuşturulmasıdır. Saç ekimi operasyonu, köklerinin toplanması, kanalların açılması ve köklerin ekilmesi olarak üç aşama içerir. Saç ekimi temel aşamaları alt başlıklar halinde incelendiğinde;
Köklerin toplanması, FUE veya FUT olmak üzere iki farklı teknikle gerçekleşir. FUT tekniğinde kafanın arka tarafında köklerin toplanacağı bölgeden bir kesit alınır ve bu kesitten tek tek saç kökleri elde edilir. Ülkemizde ve dünyada daha yaygın kullanılan FUE tekniğinde ise kökler tek tek toplanır, herhangi bir kesit alınmaz. Bu sayede de iyileşme daha hızlı sağlanmış olur. Operasyonun bu kısmındaki en önemli ayrıntı, saç köklerinin açılarına uygun çıkarılmasıdır. Bu durum her hasta için değişen saç tipine göre, operasyon öncesi operasyonu yapacak olan hekim ve ekibi tarafından planlanır. Uygun milimetrik ölçülerde kullanılan iğneler ve uygulanan açılarla operasyonun bu aşamasının başarısı büyük ölçüde sağlanmış olur.
Kanalların açılması aşaması, saçların hangi yöne çıkacağını belirleyen çok önemli bir aşamadır. Örneğin alına en yakın tepe bölgesine ekilen kökün kanal yönü, yana değil aşağı yöne açılırsa estetik açıdan kötü bir saç ekimi yapılmış sayılır. Saç kökünün ekileceği bölgeye göre açılacak kanalın yönüne en doğru kararı işlem sırasında hekim verir. Bunun dışında çelik bıçaklarla yapılan bu işlem esnasında kafa derisine yüzlerce kanal açılır ve bu kadar kanalı açtıktan sonra bile kullanılan materyalin hala keskin kalabilmesi için çok özel malzemelerden yapılmış olması gerekir. Kullanılan materyalin mutlaka tek seferlik kullanılması ve kaliteli malzemeden yapılmış olması oldukça önemlidir.
Köklerin ekilmesi, saç ekimi operasyonunun son aşamasıdır. Toplanan köklerin açılan kanallara uygun açı verilerek yerleştirilmesinden oluşur.

Neden Saç Kaybı olur?

Saç kaybı nedenleri her hasta grubu için değişen faktörleri içerir. Genetik, hormonlar, saç kaybına neden olacak kronik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçların yan etkisi, yanlış beslenme veya bilinçsizce yapılan diyetler gibi nedenlerle hastalar saç kaybı yaşayabilir. Saç kaybının çok farklı tedavi yöntemleri olmakla birlikte kalıcı olan tek yöntem saç ekimi operasyonudur.

Kimlere Saç Ekimi Uygulanır?

Saç ekimi erkek tipi saç dökülmesine veya bölgesel saç dökülmesine sahip bireylere uygulanır. Saç ekimi yaptırmaya karar vermiş hastada öncelikle hangi tip saç dökülmesi olduğu saptanır. Saç dökülme tipi, operasyon için uygun olabilir. Ancak birey için operasyonun uygunluğunun tespit edileceği başka sebepler mutlaka araştırılır. Operasyon için en önemli unsurlardan bir diğeri ise yaştır. Saç ekimi için genellikle uygun kabul edilen alt yaş sınırı 20 ile 22 yaş aralığıdır. Fakat bu yaşa gelmiş ve saç dökülmesinden yakınan her bireye de operasyon uygulanmaz. Operasyon için saç dökülmesinin belli bir seviyeye gelmiş olması beklenir. Saç zaten dökülmeye devam ederken operasyon gereksizdir. Başka önemli bir gereklilik ise saç köklerin elde edileceği bölgenin vericiliğinin uygun olmasıdır. Saç ekimi operasyonunda en uygun bölge olarak ense bölgesi görülür. Ense bölgesinde kök alımı uygun olmayan bireylerde vücudun farklı bölümlerinden kök alınabilir fakat bu durumun başarı oranı iyi tartılmalıdır. Genellikle hemen her operasyonda olduğu gibi bu durumda da en doğru başarı oranını hekim hesaplamalıdır. Tüm bunlar dışında operasyona engel teşkil edecek hastalığa sahip gruplardaki kişiler için de saç ekimi önerilmez. Akla ilk gelen hastalıklardan şeker, kalp, tansiyon hastalığına sahip olan hasta gruplarıysa kendi hastalığı ile ilgili alanında uzman bir hekimden onay almak şartıyla bu operasyonu yaptırabilirler.

Saç Ekimi İçin Hangi Yöntemler Var?

Sürekli ilerleme kaydeden teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi estetik cerrahi için de olmazsa olmazdır. Bu sebeple de saç ekimi operasyonunda kullanılan materyaller ve yöntemler kendini sürekli yeniler. Burada hekimin amacı en doğru ve gerekli yöntemi hastayla buluşturmaktır. Çok fazla sayıda saç ekimi yöntemi bulunmasına rağmen estetik cerrahide en çok kullanılan yöntemler: FUE, FUT ve DHI yöntemleridir. Her yöntem ise kendi içerisinde birbirine paralel yanları veya farklılıkları barındırmaktadır.

FUT Yöntemi (Foliküler Ünite Transplantasyonu): Genellikle bir çok hasta için en uygun vericiliğin olduğu ense kısmından alınan deri kesitinden mikroskop altında gereken sayıda folikülün tek tek ayrıştırıldığı yöntemdir. Öncesinde ekim yapılacak alan, alın çizgisi ve saç köklerinin çıkış yönü belirlenmiş olan hastaya ekim işleminin yapılmasını içerir. Geleneksel bir yöntem olup modern uygulamalarda yerini daha çok FUE tekniğine bıraktığını söyleyebiliriz. Fakat FUT tekniği saç ekimi fiyatları açısından her zaman FUE tekniğine göre daha ekonomiktir.

FUE Yöntemi (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu): FUT yönteminden farklı olarak deriden kesit alınmaz, saç folikülleri tek tek silindir iğneler yardımıyla gereken sayıda toplanır. Bu sayede de FUT tekniğine kıyasla yara izi kalmaz çünkü FUT yöntemiyle kesilen derideki yara izi kalıcıdır. Bunun dışında iyileşme daha hızlı gerçekleşir, daha modern bir yöntemdir.

DHI Yöntemi (Direct Hair Implantation): Saç ekimi operasyonlarında şu an için kullanılan en yenilikçi uygulamadır. Herhangi bir kesi yapılmadan, iğneyle tek tek toplanan saç köklerinin yine aynı iğneyle birkaç dakika içerisinde ekimi yapılacak bölgeye ekilmesidir. İyileşme çok daha hızlıdır. Saç folikülleri neredeyse toplanır toplanmaz ilgili bölgeye ekildiği için bu sayede de zarar görme ihtimalleri çok azaltılmış olur.

Saç Ekimi Sonuçları Ne Zaman Alınmaya Başlar, Süreç Nasıl İşler?

Saç ekimi sonrası süreç sabır ve dikkat isteyen önemli kısımlar içerir. Çünkü dilenen görüntüye kavuşmada operasyonun başarısı kadar, saç ekimi sonrası bakımı da bir hayli önem taşır. Operasyon sonrası ilk gün kafada şişlikler, kızarıklıklar hatta ağrılar olması normaldir. Saç köklerinin alındığı verici bölge bandajla kapalıdır. Ekim yapılan bölge ise daha önem taşır ve uyurken kesinlikle hiçbir yere temas ettirilmemelidir. Mümkünse yüzüstü uyunabilir. İkinci gün ise bandajın çıkarıldığı ve verici bölgeye pansuman uygulandığı gündür. İkinci günde saç yıkanabilir fakat hekimin anlattığı detaylara çok dikkat ederek yıkama yapılmalıdır. Ağrılarda kısmen azalma görülür. İyileşme sürecinde hekimin reçete ettiği ilaçlar düzenli ve saatinde kullanıldığı takdirde ikinci gün sonunda ağrılarda neredeyse yok denecek kadar azalma görülür. Üçüncü günün sonunda çoğu hasta günlük hayatına geri döner. On beşinci güne kadar kafaya gelecek darbelere karşı kafa derisini korumakta fayda görülür çünkü saç kökleri henüz tutunma aşamasındadır. On beşinci günün sonundaysa saç köklerinin tam olarak ekilen bölgeye tutunduğu gözlenir. İlk üç aylık sürecin sonu hastanın yavaş yavaş istediği görünüme kavuştuğu dönemdir. Ekilen saçların neredeyse yüzde otuzu kafa derisinden yükselmeye başlamıştır. Bahsedilen tüm bu süreçler kişiden kişiye değişmekle birlikte bir yılın sonunda hastalarda tüm saç kökleri çıkmış olarak sonuç verir. Bu süreci önemli etmenleri saç uzama süresi, saç tipi ve iyileşme hızı gibi ağırlıklı olarak kişisel faktörlerdir. Başarılı bir operasyon sonucu birey memnun şekilde süreci tamamlamış sayılır. Saç ekim merkezi bu süreçte hastanın ihtiyaç duyduğu tüm zamanlarda ulaşılabilir olmalıdır. En iyi saç ekim merkezi tanımı da operasyonun yapıldığı gün ve sonrasında hastasının tüm sorularına yanıt verebilen, klinik şartlarda gerekli hijyeni sunan, profesyonel saç ekimi operasyonu kadrosu bulunduran özel yerler olarak yapılabilir.